Hoe verloopt de therapie?

Als je jezelf aanmeldt, krijg je eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we direct naar waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt om verder te groeien. Na het gesprek kun je besluiten of je door wilt gaan met de therapie. 


Patronen
Als je doorgaat met therapie spreken we af waaraan je precies wilt werken. We bekijken welke patronen er zijn in de manier waarop je denkt, voelt en handelt in relatie tot jezelf en de ander. Inzicht krijgen hierin voelt vaak bevrijdend, maar kan ook confronterend zijn. Je ontdekt waarom je doet wat je doet. Soms heb je daar een goede, pijnlijke reden voor. We besteden dan zowel aandacht aan de pijnlijke reden die je hebt voor jouw manier van omgaan met de situatie, als aan de mogelijkheden die je hebt om daar in het hier en nu verandering in aan te brengen. Daarin ga ik met jou/jullie op zoek naar je sterke punten en hoe die je kunnen helpen om verder te komen.

 

Lichamelijke klachten

Emoties en stress uiten zich vaak in lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, darmproblemen of gespannen spieren. Als je veel emoties hebt weggestopt, kan het zelfs zijn dat je bijna geen contact met je lichaam meer ervaart. In therapie staan we stil bij wat je lichaam jou vertelt over wat er in je omgaat. Door contact te maken met wat je in je lichaam ervaart, word je jezelf bewust van wat er is. Door dat er te laten zijn, komt er ruimte voor wat je vasthoudt en ontdek je wat je eigenlijk nodig hebt in de situatie die zo lastig voor je is.


Belangrijke anderen
Mijn ervaring is dat het heel behulpzaam is als mensen die belangrijk voor je zijn, betrokken worden in je groeiproces. Vaak zijn belangrijke anderen van harte bereid om je te steunen en levert hun bijdrage verrassende inzichten op.
Kom je voor individuele therapie, dan zal ik je vragen om eens iemand mee te nemen die belangrijk voor je is en van je situatie afweet: een partner, ouder, vriend(in), collega, etc.
Kom je voor relatietherapie en je hebt kinderen, dan kan het zijn dat ik je vraag een keer (een van) je kinderen mee te nemen.

Werkvormen
In de therapie kunnen verschillende werkvormen aan bod komen. Om te verhelderen wat er tussen jou en anderen gebeurt, maak ik regelmatig gebruik van een systeembord met houten poppen. Door met deze houten poppen de situatie neer te zetten zoals die voor jou is, zoeken we naar de oorzaak van je dilemma en wordt helder wat nodig is om die situatie te doorbreken.

Ook werk ik graag met een whiteboard om dingen uit te tekenen. Soms geef ik je/jullie oefeningen of kleine opdrachten mee, waar je thuis aan kunt werken en die we de volgende keer nabespreken.

Evaluatie
Na een aantal gesprekken evalueren we hoe het gaat, wat je geleerd hebt, en wat je nodig hebt om verder te kunnen. Heb je tussendoor vragen of opmerkingen over de therapie dan mag je die natuurlijk altijd bespreken.

Therapie betekent niet altijd dat je de dingen die je moeilijk vindt kunt oplossen. Vaak gaat therapie over op een andere manier leren omgaan met hetzelfde probleem, waardoor jij en de ander zich beter voelen en je meer kunt genieten van je leven of je relatie. Ook kan therapie ertoe leiden dat je tot het inzicht komt dat je beter niet meer met iemand om kunt gaan. We bekijken dan wat dit voor je betekent en hoe je deze ervaring een plek kunt geven in je leven.

Andere soorten therapie
Het kan gebeuren dat we tijdens therapie tot de ontdekking komen dat je een specifieke aanvullende therapie nodig hebt. Bijvoorbeeld traumatherapie (EMDR), Psychomotore therapie of dat medicatie je tijdelijk wat steun zal geven. In dat geval gaan we op zoek naar een passende extra hulpverlener voor jou.

 

In Therapie TarievenPrivacy & Klachten

Systeembord met houten poppen