Favicon Realation
Favicon Realation
Favicon Realation
Favicon Realation

Toen ik de vraag kreeg om een review te schrijven heb ik goed nagedacht over wat ik dan zou schrijven. De ruimte is beperkt. Wil ik recht doen aan Leontine dan heb ik eigenlijk meerdere bladzijden nodig.
Leontine is betrouwbaar, integer, eerlijk, open, liefdevol en veilig. Eigenschappen die voor mij voorwaarden zijn om de meest kwetsbare zaken in mijn leven aan te kunnen kijken. Stap voor stap heeft ze mij door pittige processen geholpen. Dit doet Leontine heel deskundig, weloverwogen en met heel veel geduld en inlevingsvermogen. Ze stelt de juiste vragen, accepteert en confronteert.
Daarnaast beschikt ze ook nog over een flinke portie humor en zelfspot waardoor onze gesprekken ook lucht kregen.
Ik ben geweldig blij met dát wat ik van Leontine heb gekregen en ik gun iedereen deze hulp.

Ik heb Leontine leren kennen op het laboratorium waar ik kwam te werken. Zij deed onder andere de stagebegeleiding samen met twee andere collega’s.
Een serieuze blik in de ogen en een luisterend oor. Dat is wat mij als eerste opviel. Hoe beter ik haar leerde kennen, hoe meer haar andere kwaliteiten begonnen op te vallen. Zeer geïnteresseerd in anderen, wil graag helpen en is nooit te beroerd om op te staan voor een collega. Erg serieus met haar werk bezig. Maar ook een gezellig praatje is aan haar besteed.

Na een aantal jaar kwam ik samen met Leontine in de stagebegeleiding te werken. Ik kan haar blind vertrouwen en vind het erg prettig om met haar te brainstormen. Ze weet erg veel en helpt vluchtige gedachtes te ordenen op een natuurlijke manier. Haar rustige manier van doen heeft op mij een gunstig effect. Ze houdt haar hoofd koel, zelfs in spoedeisende situaties.

Leontine kan erg goed PowerPointpresentaties maken en ze presenteren als de beste! Ze geeft veel nuttige tips en ik laat graag mijn presentatie door haar nakijken en desgewenst aanpassen. Haar rust in het presenteren werkt erg goed en haar uitleg blijft goed hangen.

In gesprekken met stagiaires is ze erg goed in het ‘dieper kijken’. Verder kijken dan de buitenkant. Hier hebben stagiaires erg veel baat bij. Tijdens de praktijkexamens is haar heldere kijk op laboratoriumtesten erg prettig.

Ik ervaar Leontine als een levenslustige voor zichzelf denkende persoonlijkheid in verbondenheid met de ander. Ze geeft de ander de ruimte om zichzelf te ontdekken en kan daarbij kernachtige en ondersteunende vragen stellen die tot reflectie aanzetten. In contact met haar voel je je gehoord en gezien!

Ik heb een jaar lang Leontine als stagebegeleidster gehad op het ziekenhuislaboratorium.
Ik heb dit ervaren als een prettige omgang. Ze weet goed wat je doormaakt en wat eventuele knelpunten zijn die je kunnen belemmeren in het leerproces.
Ze weet dit op een goede beknopte manier aan je uit te leggen en je te prikkelen om van je zwakke punten je sterke punten te maken.
Je kunt op een vertrouwde manier alles met haar bespreken, waarbij ze meestal altijd een oplossing heeft voor problemen.

Willeke

client therapie

 

Ilka

stagebegeleider

Léontine

therapeut i.o.

Ramon

stagiair

 

Reviews